AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania oraz sterowania przebiegiem procesów energetycznego spalania węgla na etapie: • przygotowania i podawania paliwa, • spalania paliwa w kotłach energetycznych, umożliwiające realizację wieloaspektowego procesu uzdatniania Minerałów Antropogenicznych (MA), w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POIR/SBB 9004/2017 w dniu 20-12-2017 roku wybrała dostawcę - Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa.


2017-12-20

Szlachetna paczka

Miło nam poinformować, że wzorem lat ubiegłych SBB ENERGY wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka. Jako pracownicy SBB ENERGY wsparliśmy jedną z rodzin, która z powodu ciężkiej choroby oraz problemów finansowych nie jest w stanie zaspokoić zwykłych potrzeb życiowych, nie mówiąc już o spełnianiu marzeń.


2017-12-11

Zapytanie ofertowe: Nowo realizowany projekt

W związku z planowaną realizacją projektu pt. Niskoemisyjne procesy uzdatniania minerałów antropogenicznych w gospodarce obiegu zamkniętego w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9004/2017 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania oraz sterowania przebiegiem procesów energetycznego spalania węgla na etapie:

•             przygotowania i podawania paliwa,

•             spalania paliwa w kotłach energetycznych,

umożliwiające realizację wieloaspektowego procesu uzdatniania Minerałów Antropogenicznych (MA).

Dodatkowe informacje w załączeniu.

Termin i sposób składania ofert od dnia 07.12.2017 do dnia 15.12.2017 w formie elektronicznej na adres l.lelek@sbbenergy.com


2017-12-07

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

 • Zleceniodawca:
  ELMONT SP. Z O.O.
  Klient końcowy:
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  Zakres prac:

  Instalacja owietlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA I 6 UHA w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

 • Zleceniodawca:
  KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
  Klient końcowy:
  Elektrownia Chvaletice, Czechy
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia
  Klient końcowy:
  EC 3 Łódź
  Zakres prac:

  Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

 • Zleceniodawca:
  Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Będzin
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Mjölby / Szwecja
  Zakres prac:

  Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

 • Zleceniodawca:
  E.ON ENERGY
  Klient końcowy:
  Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy

ZAUFALI NAM: